Dette er en guide til, hvordan du kan indtaste et EAN nummer på henholdsvis Woocommerce, Shopify, Dandomain, Magento 1,x og Golden Planet.

Et produkt har sit eget EAN nummer eller GTIN værdi, og hver variant af et produkt har sit eget EAN nummer eller GTIN værdi – det gælder også, hvis varianterne har forskellige farve eller størrelse. 

Efter at du har indtastet EAN nummeret på din webshop, er det vigtigt, at du husker at download dit nye data ind i avecdo. 

Du kan altid download det nyeste data under afsnittet “Shop Setting” i avecdo. 

Klik på fetch data, så sikrer du dig, at avecdo systemet henter det nyeste data fra din webshop. 

1.Woocommerce:  

Du kan som udgangspunkt ikke indtaste EAN nummer i Woocommerce, dog kan du med avecdo plugin’et indtaste EAN nummer eller andre GTIN værdier på selve produktsiden i Woocommerce.

1.1. Enkelt vare

Har du oprettet dit produkt som en enkelt vare, finder du EAN-feltet eller de andre GTIN værdier under afsnittet Generel:

Hvordan indtastes EAN nummer i woocommerce

1.2. Variabel vare 

Er produktet oprettet som en variabel vare, finder du EAN-feltet eller de andre GTIN værdier under afsnittet varianter. Klik på selve varianten eksempelvis  #141 [Blå] for at finde EAN code-feltet.

Hvordan indtastes EAN nummer i Woocommerce

2. Shopify: 

I Shopify finder du EAN-feltet forskellige steder afhængig af, om du har oprettet et hovedprodukt eller en produktvariant. 

Vær opmærksom på at Shopify her anvender betegnelsen “Stregkode” i stedet for forkortelsen EAN.   

2.1. Et hovedprodukt 

Når et produkt er oprettet som et hovedprodukt, kan du finde stregkode-feltet på selve produktsiden:

Hvordan indtastes EAN nummer i Shopify
I stregkode-feltet kan du indtaste alle GTIN-værdier, heriblandt EAN nummer. 

2.2. En produktvariant 

Har du oprettet produktvarianter eksempelvis forskellige størrelser eller farver, finder du stregkode-feltet ved at klikke på selve varianten i afsnittet “forhåndsvis” og trække i den grå scrollbar (grå bjælke) helt til højre.

Hvordan indtastes EAN nummer i Shopify

3. Dandomain: 

I Dandomain finder du EAN-feltet forskelligt alt efter, om du har Dandomain Classic eller Dandomain webshop. 

3.1. Dandomain Classic 

I Dandomain Classic finder du EAN/stregkode-feltet på selve produktsiden under fanebladet “Generelt”:

Hvordan indtastes EAN nummer i Dandomain
Hver produktvariant får tildelt sit eget varenummer, hvor der på første fane er et EAN/Stregkode-felt. (Som vist på ovenstående billede) 

3.2. Dandomain Webshop

I Dandomain Webshop finder du EAN-feltet for et hovedprodukt ved at klikke på det specifikke produktet, hvor der på fanen “Generelt” er et EAN-felt:

Hvordan indtastes EAN nummer i Dandomain webshop
Har du oprettet produktvarianter til et hovedprodukt, finder du et EAN-felt for hver variant ved at klikke på blyanten ud for hver enkelt produktvariant:
Hvordan indtastes EAN nummer i Dandomain webshop

4. Magento: 

I Magento 1,x skal du selv oprette produkt attributten “ean” på produktsiden. Det hjælper avecdo systemet til at hente attributten og sørger for at EAN nummer kommer med i dit feed til salgskanalerne.  

4.1. Opret en ny produkt attribut: “ean” 

Du kan oprette en ny produkt attribut ved at klikke på “ + Create new Attribute” under afsnittet “General”:

Hvordan indtastes EAN nummer i Magento
I feltet “Attribute code” skriver du “ean” (med små bogstaver), og klik på “Save Attribute”:  
Hvordan indtastes EAN nummer i Magento
I feltet under “Admin” skriver du “ean” igen og klik på “Save Attribute”
Hvordan indtastes EAN nummer i Magento
Nu har du oprettet et EAN-felt på din produktside. Du kan finde EAN-feltet under afsnittet “General”
Hvordan indtaste EAN nummer i Magento
Indtast gerne produktets EAN nummer i EAN-feltet, og klik på “Save and Continue Edit”:
Hvordan indtastes EAN nummer i Magento

4.2. Map dine produktattributter.(sørg for at avecdo kan hente ean-feltet).

Når du mapper produktattributter fra din webshop med avecdo, hjælper du avecdo systemet til at forstå dine produktattributter, så det bliver sendt korrekt ud i dit feed. 

Du kan mappe dine produktattributter ved at klikke på “System” i øverste fane og derefter på “Configuration”:

Hvordan indtastes EAN nummer i Magento
Klik på “Attribute Mapping” i venstre side under “avecdo”:
Hvordan indtastes EAN nummer i Magento
Herefter skal du mappe produktattributten “EAN” med dit nyoprettet ean-felt. 

Klik på “Save Config”.

Hvordan indtastes EAN nummer i Magento
Det er altid en god ide at tømme alle systemcacher og log ud af admin og log ind igen. 

5. Golden Planet

I Golden Planet finder du EAN-feltet på selve produktsiden under fanen “data”, når du har klikket på blyanten “redigere”. Vær opmærksom på at Golden planet benytte sig af ordet stregkode i stedet for EAN. 

Start med at klikke på fanen “Produktkatalog” og derefter “Kategorier og produkter”:   

Hvordan indtaster du EAN nummer i Golden Planet
Herefter vælge du de produkter, som skal redigeres. Klik på blyanten + rediger:  
Hvordan indtastes EAN nummer i Golden planet
Herefter vælg fanen “data”, og du finder feltet “stregkode” under afsnittet “lager og levering”: 
Hvordan indtastes EAN nummer i Golden planet
Klik herefter på “Gem”, for at gemme stregkoden.