Dette er en guide til, hvordan du kan indtaste produkt attributter, som farve og størrelse på henholdsvis Woocommerce, Shopify, Dandomain, Magento 1,x og Golden planet.

Når du har oprettet et produkt på din webshop, vil der i nogle tilfælde være forskellige varianter af produkterne. Det kan forekomme, at varianterne har forskellige farver eller størrelser. 

Det er vigtigt, du navngiver de to produkt attributter “farve” el. “Color” og “størrelse” el. “size” på din webshop. 

Navngiv produkt attributterne med ovenstående så avecdo systemet kan læse og forstå værdierne og indsætte dem i feed’et korrekt.   

Når du har indtastet værdierne på din webshop, er det vigtigt, at du husker at downloade dit nye data ind i avecdo. 

Du kan altid downloade det nyeste data under afsnittet “Shop Setting” i avecdo. 

Klik på fetch data, så sikrer du dig, at avecdo systemet henter det nyeste data fra din webshop. 

1.Woocommerce

For at oprette en produktvariant skal produktet oprettes som en variabel vare.

Du kan tilføje produkt attributterne, farver og størrelser ved at tilføje en tilpasset vare egenskab.

1.1 Tilføj produkt attributter

1.1.1 Klik på “Egenskaber” ude til venstre under “varedata”

1.1.2 Vælg en attribut fra dropdown menuen, og derefter “tilføj”:

Hvordan indtaster du produkt attributter i woocommerce

1.1.3 Vælg den attribut, som du vil anvende, og tilføj dine værdier. Det kan du gøre ved at klikke på “vælg alle” eller “tilføj ny”. 

1.1.4 Klik på “gem egenskaber”.

Hvordan indtaster du produkt attributter i woocommerce

1.2. Du har også mulighed for at oprette dine egne produkt attributter. 

For at oprette din egen vælger du “tilpasset egenskaber” og klikker “tilføj”.  

1.2.1 Navngiv attributterne enten “farve” el. “Color” og “størrelse” el. “size”. Herefter tilføjer du dine værdier og klik på “Gem egenskaber”  

Hvordan indtaster du produkt attributter i woocommerce

1.2.2 Herefter tilføjer du dine værdier. Husk at værdierne skal separeres med | (f.eks. Grøn | Blå | Rød):

Hvordan indtaster du produkt attributter i woocommerce

1.2.3 Klik på “Gem egenskaber”. 

1.3 Tilføj attributterne til selve varianten  

For at tilføje de nyoprettede produkt attributter til en variant skal du klikke på afsnittet “varianter”. 

1.3.1 Vælg “tilføj variant fra dropdown menuen, og klik på fortsæt:

Hvordan indtaster du produkt attributter i woocommerce

1.3.2 Angiv korrekt værdi til varianten, og klik “gem ændringer”:

Hvordan indtaster du produkt attributter i woocommerce

For at tilføje flere varianter klikker du på “fortsæt” (Følg step 1.3.1).

2. Shopify

I Shopify opretter du en produktvariant ved at tilføje varianten under afsnittet “Variants” på produktsiden, hvor du tilføjer et produkt. 

2.1 Tilføj en produktvariant

Du kan tilføje varianten samtidig med, at du opretter selve hovedproduktet. 

2.1.1 Sæt flueben ved “This product has multiple options” i boksen “Variants” på produktsiden.

Hvordan indtaster du produkt attributter i Shopify

2.1.1 Navngiv produktattributter, f.eks. Størrelse og Farve. Du kan vælge flere produktattributter (option) ved at klikke på “ Add another option”:

Hvordan indtaster du produkt attributter i Shopify

2.1.3 Ud fra hver produkt attribut, angiver du dine værdier efterfulgt af et komma.

Hvordan indtaster du produkt attributter i Shopify

2.1.4 Klik “Gem” 

Du finder alle produktvarianterne på selve produktsiden, hvor du har mulighed for at redigere og tilføje flere varianter. 

3. Dandomain

I Dandomain skal du først starte med at oprette variantgrupper som størrelse eller farve for at kunne tilføje værdien til produktvarianten. Dette gøres under afsnittet “Produkter” og klik på variantgrupper.

3.1 Tilføj variant grupperne til produktet 

3.1.1 Klik på fanebladet “varianter” og dobbeltklik på de variantgrupper f.eks. størrelse og farve, som skal tilføjes til produktet. 

De valgte variantgrupper vises i feltet “variant værdier”, hvor du kan vælge korrekt værdi. 

Hvordan indtaster du produkt attributter i Dandomain

Variant Grupperne er nu tilføjet til varianten. 

4. Magento

I Magento 1,x skal du selv oprette produkt attributterne på produktsiden. 

4.1. Opret en ny produkt attribut

4.1.1 Klik på “ + Create new Attribute” under afsnittet “General”.

4.1.2. I feltet “Attribute code” navngiver du attributten, f.eks. size eller farve og klik på “Save Attribute”.

Hvordan indtaster du produkt attributter i Magento 1,9

Du kan nu finde de nyoprettede produktattributter under afsnittet “General”.

Her indtaster du produktets værdi. 

Hvordan indtaster du produkt attributter i Magento

4.2. Map dine produktattributter.(Sørg for at avecdo kan hente produkt attributterne).

Når du mapper produktattributter fra din webshop med avecdo, hjælper du avecdo systemet til at forstå dine produktattributter, så det bliver sendt korrekt ud i dit feed. 

4.2.1  Klik på “System” i øverste fane og derefter på “Configuration”

Hvordan indtaster du produkt attributter i Magento

4.2.2 Klik på “Attribute Mapping” i venstre side under “avecdo”.

4.2.3 Mappe produkt attributterne “size” og “color” med de nyoprettet felteter. 

4.2.4 Klik på “Save Config”.

Hvordan indtaster du produkt attributter i Magento

 5. Golden Planet

I Golden Planet skal du først oprette produkt attributterne før, du kan tilknytte værdierne til en variant. 

5.1 Opret produkt attributter 

5.1.1 Klik på produktkatalog og vælg “varianter og egenskaber”. 

5.1.2 Klik på “Tilføj ny variant/egenskab”.

 

Hvordan indtaster du produkt attributter i Golden Planet

5.1.3 Navngiv produkt attributten og tilføj dine værdier ved at klikke på “tilføj”.

Hvordan indtaster du produkt attributter i Golden Planet

Ude til venstre kan du oprette flere produkt attributter, som størrelse

Hvordan indtaster du produkt attributter i Golden Planet

5.2 Tilføj produkt attributterne til produktet 

5.2.1 Klik på “Produkter” og ‘Kategorier og produkter’ og “redigere”

Hvordan indtaster du produkt attributter i Golden Planet

5.2.2. Klik på fanebladet ‘Varianter’ på produkt siden, og vælg ønsket variant typer, ud fra de produkt attributter du har oprettet.  Tilføj variant typerne ved at klik på produkt attributten.

Hvordan indtaster du produkt attributter i Golden Planet

5.2.3 Tilføj variant typerne ved at klik på dem, og tilføj dine værdier til varianten

Hvordan indtaster du produkt attributter i Golden Planet

Du kan oprette en ny variant ved at klikke på den grønne ‘plus knap”.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kontakt os på support@avecdo.com eller ring på telefon: +45 81 11 33 70 – vi er altid glad for at give en hånd!