Opdaterings frekvens

Vi opdaterer data automatisk på konti hvor folk der kun har en kanal hver 24 time. Hvis man er betalende – sker det hver 6. time automatisk.

Fetch shop manuelt / Tving opdatering

Man kan dog FORCE update data inde i avecdo – ved at gå til https://app.avecdo.com/settings#/shops  og klikke FETCH SHOP 

Den ovenstående kan man kun gøre en gang hver 30 minut, grundet at det lægger massiv pres på vores systemer – når alle brugere vælger at sidde og dobbelt klikker den 1.000 gange ved f.eks. Black Friday,

Rebuild feed

HVIS der er ændringer i dataen vi henter – så bygger vi automatisk feedet – men ellers kan det gøres inde under menupunktet
KANALNAVN > Feed Info > Rebuild Feed

Hent data ind på kanalen – eksempelvis Google Shopping

Der skal man logge ind i kanalen – og bede dem om at hente feedet og process det igen – eller sende dem en email – nogle kanaler har ikke et admin dashboard.